Anne Gard

HELHETS TERAPEUT 

 

Jeg er sertifisert i Thetahealing DNA 1 Basic og Thetahealing DNA 2 Avansert.

Theta-teknikken er kvantemekanikk der vi kan krysse dimensjoner og utføre healinger og foreta avlesninger uten å komme i konflikt med tid og rom. Disse teknikkene har vært kjent av mesterhealere gjennom tusenvis av år og  stammer fra mesterhealere i Andesfjellene i Peru og fra Egypt for ca. 5-6.000 år siden.  

DNA Thetahealing er en teknikk utviklet av amerikanske Vianna Stibal som helbredet seg selv for kreft med Theta healing.Hun har siden hatt over 40.000 klienter med fantastiske resultater. ThetaHealing er kanskje den mest direkte og effektive helbredelsesmetoden vi kjenner til i dag. Grunnen til det er at healingen utføres direkte av Skaperkraften mens vi er i theta.

 Theta er en hjernebølge, og når en vi er på Theta nivå kan vi komme i direkte kontakt med den Universelle Kreative Kraften, og healingen skjer på et dypt og underbevisst nivå.

Hjernebølgene finnes i fem forskjellige frekvenser : beta,alfa,theta,delta og gamma. Disse hjernebølgene er i kontinuerlig bevegelse. Hjernen produserer ustanselig bølger på alle frekvenser. Alt du gjør og sier reguleres av hjernebølgens frekvens. 

Når jeg arbeider i theta jobber jeg med følelsene dine. Alt i livet er følelser, positive og negative. Jeg kan endre på følelsene ved bruk av theta teknikken. En kan lære kroppens celler følelser som trygghet og ren kjærlighet. Dette gjør at jeg kan frigjøre dine blokkeringer i kroppen både psykisk og fysisk. Det samme skjer når en endrer på trossystemer/negative tanker.

Følelser skaper sykdom og sykdom skaper følelser. Alle sykdommer er et resultat av en tanke som skaper blokkeringer i kroppen vår. Dette kan ofte være på det ubevisste plan.

Gjennom thetahealingteknikken jobber jeg sammen med klienten, for å finne dype trossystemer/negative tankemønstre og endre disse til positive. For å få svar fra kroppens underbevissthet bruker jeg muskeltesting. Alle svar finnes i kroppen din enten bevisst eller ubevisst.
 
Trossystemer/negative tanker kan vi finne på 4 nivåer:   

1. De kan ligge som minner i cellene våre og i underbevisstheten vår fra barndommen.

2. De kan ligge genetisk/i energifeltet rundt DNA og kommer fra forfedrene våre.

3. De kan ligge på historisk nivå  fra dype genetiske minner eller fra tidligere liv.

4. De kan ligge på sjelenivå, der tusenvis av andre negative trossystemer vil falle sammen som et korthus når et trossystem blir endret


Teknikken brukes av sykepleiere i USA

Thetahealing er godkjent som tilleggsutdanning for sykepleiere i visse stater i USA og i samarbeid med leger har det blitt gjort ulike tester som har vist at Thetahealing virker øyeblikkelig i menneskekroppen.