Anne Gard

HELHETS TERAPEUT 

 

                     Reiki

 

Jeg er utdannet ReikiMaster/Teacher.

Reiki healing er en teknikk som er tusenvis av år gammel. Teknikken  ble først og fremst brukt av tibetanske buddhistiske munker, men ble gjenoppdaget på slutten av 1800-tallet av Dr. Mikao Usui, en japansk buddhist. Reiki er en veldig enkel men likevel kraftfull form for healing.

Ordet Reiki har sine røtter i to ord: Rei betyr universell og Ki betyr livskraft eller energi. Reiki er livsenergi som bare kan kanaliseres av noen som har vært samstemt med sin energi. Innvielsene videreføres fra Mester til elev hvor mesteren løfter eleven til en høyere vibrasjon.

En Reiki behandling består i å legge hendene på kroppen i et foreskrevet mønster og gir energien av livet til å flyte gjennom hendene til den personen som behandles.