Anne Gard

    HELHETSTERAPEUT 

 ET LIV I BALANSE 

 

 

 

 

Ved regresjon kan du oppleve å komme tilbake til tidligere liv, du kan også gå igjennom fremtidige liv eller sjelereiser som da kalles progresjon. Ved en regresjon kan mange få forklaring på hvorfor en har frykt og traumer i det nåværende liv. En regresjon starter alltid med en samtale med deg først, dette er for å kartlegge målsetningen.

 Når selve regresjonen starter vil jeg veilede deg underveis, stille spørsmål og samt be deg om å legge merke til ting rundt deg og da vil det som regel åpne seg en historie, og den blir gradvis tydeligere etter hvert som vi arbeider med den. Jeg noterer hele forløpet og jobber hele vegen med informasjonen som du kommer med.Du vil hele tiden ha en opplevelse av å være to steder på en gang: i historien som utfolder seg under regresjon, og i rommet sammen med meg.

Regresjon er en måte å komme i dypet av seg selv. Ubevisste ting kommer til overflaten, og man kan få bearbeidet det som har vært uferdig, og gamle spenninger kan slippe taket. Det har vist seg at mange fysiske og psykiske plager/blokkeringer kan ha sin opprinnelse i noe man har opplevd de første årene i dette livet, eller i ett eller flere av sine tidligere liv.

 

 

Det er tre ting som er viktig for at jeg skal kunne ta deg inn i en regresjon

1.  At du føler deg trygg sammen med meg og kan slappe av

2.  At du er villig til å komme i kontakt med hendelser fra fortiden, hos noen kan nemlig frykten for å miste kontroll bli en sperre

3. Du må være i psykisk balanse. Regresjon kan by på ting som kan framkalle sterke følelser