Anne Gard

    HELHETSTERAPEUT 

 ET LIV I BALANSE 

 

 

 


ETIKK

 

18 års aldersgrense

 

Jeg har taushetsplikt

 

Jeg forutsier aldri alvorlig sykdom,ulykker og død, men kan i spesielle tilfeller gi veiledning om forbyggende tiltak med det formål å øke din livskvalitet

 

Jeg går ikke inn på mennesker som ikke selv har gitt sin tillatelse til det. Det vil utelukkende dreie seg om deg og ditt liv.

 

Jeg gjør oppmerksom på at opplysninger vedrørende framtiden kun er muligheter og ikke entydige sannheter, fremtiden er ikke hugget i stein. Mennesket er gitt egen fri vilje, hvilket betyr at vi selv velger den veien vi vil gå.

 

Jeg tar ikke ansvar for livsvalg som blir tatt som følge av samtalene

 

 

Loven om alternativ behandling av sykdom kan du lese her