Jeg kan tilby ulike former for tilrettelagte behandlinger som blir tilpasset ut i fra hver enkeltes individuelle behov.

 

Du får hjelp og veiledning til å se deg selv i et annerledes perspektiv, større tilgang til dine egne ressurser/evner og muligheten til å oppdage og bli kjent med essensen i deg selv, noe som vil hjelpe deg til å komme mer inn i din egen rytme og retning. 

 

Jeg har en bred og mangfoldig kundekrets som strekker seg fra:

lærere, psykologer, toppidrettsutøvere, artister, clairevoyante, kunstnere, forfattere,  barn/ungdom, foreldre, pårørende og enkeltmennesker som har mistet retningen sin, står fast eller vil ut av destruktive mønster. 

 

Min ambisjon er å kunne bruke mine erfaringer til å kunne bistå andre - slik at de få mer tilgang til sine egne ressurser og sin egen styrke, samt høyne sitt selvbilde og videreutvikle seg selv.

 

Beste hilsen, Anne