Kanalisering er en sammenkobling eller en slags bro mellom mennesket og sjelen. Ved å kanalisere, utvides sanseapparatet og åpner dermed opp for ulike energier som gjør det mulig å kommunisere med de som ikke befinner seg i den fysiske verden. 

 

Min oppgave er å fungere som en formidlingskanal. En kanalisering kan oppleves ulik for alle - her er det ingen fasit på hvordan det bør føles for den som mottar kanaliseringen. Jeg bruker ingen hjelpemidler.

 

Energiene som kommer gjennom med informasjon er kjærlighetsfylte og har til hensikt å veilede og informasjonen som kommer er derfor ment for å være oppbyggende og veiledende.

 

 

N.B. Det er viktig å huske på at det er du selv som er ansvarlig for de valg du tar etter en kanalisering. Det helt opp til deg selv hvordan du ønsker å bruke/forholde deg til denne informasjonen