Anne Gard

    HELHETSTERAPEUT 

 ET LIV I BALANSE 

 

 

 

Kanalisering er en sammenkobling eller en slags bro mellom mennesket og sjelen. Ved å kanalisere, utvides sanseapparatet og åpner dermed opp for ulike energier som gjør det mulig å kommunisere med de som ikke befinner seg i den fysiske verden. 

Min oppgave er å fungere som en formidlingskanal mellom deg og de på den andre siden. En kanalisering kan oppleves ulik for alle - her er det ingen fasit på hvordan det bør føles for den som mottar kanaliseringen

Før en kanalisering er det en fordel om du har tenkt igjennom de spørsmål du vil stille. Energiene som kommer gjennom med informasjon er kjærlighetsfylte og har til hensikt å veilede. De har full respekt for deg og ditt liv, og informasjonen som kommer er derfor ment for å være oppbyggende og veiledende.

N.B. Det er viktig å huske på at det er du selv som er ansvarlig for de valg du tar etter en kanalisering. Hverken hjelperene eller jeg som terapeut og medium kan avgjøre hva du skal gjøre med ditt liv. Derfor er det viktig at når du mottar råd og hjelp/info fra den andre siden, så er det helt opp til deg selv hvordan du ønsker å bruke/forholde deg til denne informasjonen