Anne Gard

    HELHETSTERAPEUT 

 ET LIV I BALANSE 

 

 

 

 

Kinesiologi er en metode for diagnose og behandling hvor man bruker testing av muskler for å finne og rette opp ubalanser i kroppen. Kinesiologi kommer fra det greske ordet kenisis, som betyr bevegelse - læren om bevegelse, og er først utviklet i USA på bakgrunn av vestlige lands kunnskap og de orientalske prinsippene om energiflyt.

Ved hjelp av muskeltesting, også kalt muskelmonitoring, tester en kinesiolog ut på hvilke områder klienten har blokkeringer, enten det gjelder det fysiske, mentale, ernæringsmessige eller kjemiske. Energien flyter fritt gjennom meridianbanene dvs. energibaner i kroppen, når vi er i balanse og friske. Er man i ubalanse kan det bety at energien er blokkerte i en eller flere meridianer.


Kinesiologen tester styrken i kroppens hovedmuskler og avdekker svakheter ikke bare i muskelen, men i hele den tilhørende «energikretsen». Som regel er det muskelen som først blir svekket i en slik energikrets, og dermed har kinesiologen mulighet for å gjenopprette energiflyten lenge før ubalansen eventuelt skaper problemer i et vitalt indre organ.