Kinesiologi er en metode for diagnose og behandling hvor man bruker testing av muskler for å finne og rette opp ubalanser i kroppen. 

 

Energien flyter fritt gjennom meridianbanene dvs. energibaner i kroppen, når vi er i balanse og friske. Er man i ubalanse kan det bety at energien er blokkerte i en eller flere meridianer.

 

Ved hjelp av muskeltesting, også kalt muskelmonitoring, tester en kinesiolog ut på hvilke områder klienten har blokkeringer, enten det gjelder det fysiske, mentale, ernæringsmessige eller kjemiske.

 

Kinesiologen tester styrken i kroppens hovedmuskler og avdekker svakheter ikke bare i muskelen, men i hele den tilhørende «energikretsen». Som regel er det muskelen som først blir svekket i en slik energikrets, og dermed har kinesiologen mulighet for å gjenopprette energiflyten lenge før ubalansen eventuelt skaper problemer i et vitalt indre organ.