Anne Gard

    HELHETSTERAPEUT 

 ET LIV I BALANSE 

 

 

 

 

Hypnose er en metode for å sette et menneske i en transetilstand som kjennetegnes av endret oppmerksomhet og bevissthet. Det er en mediativ tilstand, hvor du er bevisst. 

Hypnoterapi betyr terapeutisk bruk av hypnose, for å endre på (u)vaner og mønstre som sitter i underbevisstheten vår,sinnet. Grunnen til at hypnose er den enkleste og sikreste måten å endre vaner og mønstre på, er at i hypnose har vi direkte tilgang til funksjoner som finnes i det underbevisste sinnet.

Du kan ikke "bli værende" i hypnose. Jeg har ingen mulighet til hverken å få deg til å gjøre eller fortelle noe du selv ikke ønsker.

 

Det er tre ting som er viktig for at jeg skal kunne ta deg inn i en Hypnose

  •  At du føler deg trygg sammen med meg og kan slappe av

 

  •  At du er villig til å komme i kontakt med hendelser fra fortiden, hos noen kan nemlig frykten for å miste kontroll bli en sperre

 

  • Du må være i psykisk balanse. Hypnose kan by på ting som kan framkalle sterke følelser