Anne Gard

HELHETS TERAPEUT 

 

                                  Hypnoterapi

 

Jeg er sertifisert Hypnoterapeut. Hypnose er en metode for å sette et menneske i en transetilstand som kjennetegnes av endret oppmerksomhet og bevissthet. Det er en mediativ tilstand, hvor du er bevisst. Hypnoterapi er ikke det samme som scenehypnose

Hypnoterapi betyr terapeutisk bruk av hypnose, for å endre på (u)vaner og mønstre som sitter i underbevisstheten vår,sinnet. Grunnen til at hypnose er den enkleste og sikreste måten å endre vaner og mønstre på, er at i hypnose har vi direkte tilgang til funksjoner som finnes i det underbevisste sinnet.

Du kan ikke "bli værende" i hypnose. Jeg har ingen mulighet til hverken å få deg til å gjøre eller fortelle noe du selv ikke ønsker.