Hver fase i livet har sine utfordringer og noen ganger kan disse utfordringene ta overhånd og da kan det være fint å ha noen å reflektere sammen med slik at veien blir lettere å gå.

Jeg kan tilby ulike former for tilrettelagt veiledning som blir tilpasset ut i fra hver enkeltes individuelle behov.

Du får hjelp og veiledning til å se deg selv i et annerledes perspektiv, større tilgang til dine egne ressurser/evner og muligheten til å oppdage og bli kjent med essensen i deg selv, noe som vil hjelpe deg til å komme mer inn i din egen rytme og retning. 

 

Vi mennesker besitter en utrolig styrke til å skape vår egen tilværelse og det vi ønsker for oss selv, men noen ganger trenger vi en påminnelse om hvor kraftfulle vi egentlig ER 

 

 

 

 

Beste hilsen, Anne