Anne Gard

HELHETS TERAPEUT 

 

 

 

Bachs blomstermedisin er en alternativ behandlingform utviklet av Edward Bach (1886-1936) den er en homøopatisk medisin, basert på korrespondanser mellom visse planter og visse mennesketyper og sinnstilstander. Består av i alt 38 preparater, "de tolv helbredere" og "de 26 hjelpere".  

Bachs blomstermedisin er en terapifom som retter seg mot det mentale, men tanken er at mental sunnhet og balanse også bedrer den fysiske helsen. Bachs blomstermedisin hjelper oss til å oppnå harmoni og balanse på sjeleplan. Bach remediene brukes i dag over hele den vestlige verden. 

Etter Bach ble det utviklet flere andre serier blomstermedisiner, og stadig flere kommer til. I dag ser dette ut til å utvikle seg mot noe som kalles "frekvensmedisin", der man også bruker andre ting enn blomster som kilde til gunstige vibrasjoner.

Blomstens livskraft og forvandlingsevne hentes ut fra naturlig alkymi. Solen overfører blomstens energi til vann. Impulsene fra blomstene virker direkte inn på menneskets emosjonelle, mentale og åndelige natur. 

Ved hvilke ubalanser?

De 38 blomstene til Bach representerer et utvalg for de fleste grunnleggende formene for følelsesmessige problemer som hat, irritabilitet, engstelse, tankespinn, stress og krisesituasjoner osv... Barn og dyr synes å være mere mottagelige enn eldre.
Remediene brukes oftest som støttebehandling til annen behandling, og for å oppnå et mer balansert/fullverdig liv. Selv om bedring av det psykiske ofte virker tilbake på kroppen, kan man IKKE forvente at blomstene helbreder kroniske sykdommer eller psykiske lidelser.

Kort beskrivelse av Bach remedier; I henhold til Edward Bach. 

Agrimony - Skjuler pinefulle tanker bak sorgløs fasade.
Aspen  - Uforklarlig angst, skjuler frykt for truende uhell.

Beech  - Krittiserer, er intolerant og arrogant. Dømmer uten innfølingsevne

Centaury - Svak vilje, godmodighet som utnyttes, kan ikke si nei.
Cerato - Manglende tillit til egen intuisjon, spør andre hele tiden.
Cherry Plum - Angst for å miste fostanden og for å handle overilt.
 Ubeherskede utbrudd.

Chestnut Bud - Lærer ikke av sine feil, bearbeider ikke tidligere erfaringer.
Chicory - Herskesyk, intens og krevende personlighet.
 Manipulerer og krever oppmerksomhet.

Clematis - Dagdrømmer, er i sin egen verden, ser ikke hva som skjer rundt en.

Crab apple - Føler seg uren/infisert innii eller utenpå, svært pertentlig.
Elm - Følelsen av ikke å klare oppgaven sin.
Gentian - Blir lett motløs. Tvilende, pessimistisk og skeptisk.

Gorse - Totalt uten håp, følelsen av at "ingenting nytter".
Heather - Taletrengt, selvopptatt og taler ustanselig om egne problemer.
Holly - Hat, sjalusi, misunnelse.

Honeysuckle - Lever i fortiden, lengter tilbake i tanker og tale.
Hornbeam - Tretthet, vedvarende eller kortvarig mental utmattelse.
Impatiens - Høyt tempo, utålmodighet, overdrevne reaksjoner.
Larch - Dårlig selvtillit, forventer å feile.

Mimulus - Spesifikk angst for et eller annet man kjenner til, fryktsomhet.
Mustard - Perioder med dypt tungsinn og melankoli som kommer og går helt uforklarlig.
Oak - Den som kjemper under store byrder, men likevel er seig og trofast.

Olive - Total utmattelse, ekstremt trett i kropp og sinn.
Pine - Selvbebreidelse, skyldfølelse, piner seg selv med dette.
Red Chestnut - Overdreven bekymring og engstelse for andre.

Rescue Remedy - Til bruk i enhver krisesituasjon (kombinasjon av 5 remedier)
Rock Rose - Akutt frykt, desperat panikkfølelse.
Rock water - For hard mot seg selv, stenge/stive hensikter, undertrykte behov.

Sclerantus - Ubesluttsom, rives mellom 2 muligheter, indre ulikevekt.
Star og Bethlehem - Bivirkningene av kroppslige, sjelelige og åndelige sjokk, før og nå.
Sweet Chestnut - Dyp fortvilelse, gensene er nådd.

Vervain - Overivrig for en sak, rovdrift på egne krefter.
Vine - Dominerende, maktsyk, tyrannisk.
Walnut - Usikker og påvirkelig ved "nyorienteringer" i livet.

Water Violet - Indre reserverthet, stolt tilbaketrukkenhet, isolert overlegenhet.
White Chestnut - De samme tanker kretser ustanselig i hodet, blir ikke kvitt dem.

Wild Oat - Finner ikke sin livsoppgave, sine mål.
Wild Rose - Manglende deltakelse, apati, oppgitt innstilling.
Willow - Bitterhet, offer for "skjebnen", indre sinne.

N.B. Blomstene må IKKE erstatte annen relevant behandling hos lege eller psykiater.