FOREDRAG 

 

Hva er ID, EGO og SUPEREGO?

Hvordan kan de ulike aspektene av vårt EGO skape ubalanse i kropp og psyke? Hvordan kan vi bevisst bruke vår forståelse av egoet`s ulike parameter til å skape balanse og vekst i vårt eget liv?


* Hvordan kan du skape deg et liv i balanse ?

* Hvorfor står du fast ?

* Hvorfor er det så vanskelig å ta rette valg og følge sitt indre kompass ?

* Hvordan preges barn og oppvekst av et ubalansert ego ?

* Hva er ID, EGO og SUPEREGO ?

* Forstå hvordan indre konflikter utspiller seg i psyken 

 

Visste du for eksempel at egoet starter og tar form allerede i mors liv ? Fosteret påvirkes av mors energier og følelser og forplanter seg biologisk og energetisk i barnet og legger grunnlaget for utviklingen av egoet i løpet av graviditeten.

 

Inger-Cecilie deler med oss den brutale og ærlige sannheten om hvordan konsekvensene av et EGO i ubalanse kan skape sykdom i form av en livslang og alvorlig spiseforstyrrelse.

 

Anne tar oss med inn i hvordan man kan bli observant på eget ståsted i egoet og hvordan finne veien ut av ubalansen gjennom bevisstgjøring og aktiv endring, mens Gogga Gordana gir oss en spennende innføring i egoet`s opphav og historie.  

 

Dette er bare noe av det vi vil belyse under foredraget

 

En konfronterende holdning til eget ego kan avsløre dets bedrag og helbredes av kjærlighet.Velkommen til et innsiktsfullt foredrag hvor egoet`s forskjellige masker blir avslørt

 

 

 

FOREDRAGET PASSER FOR : 

 

* Administrasjon og ledelse

* Skole, Lag og organisasjoner 

* Foreldre/foresatte

* Ansatte i helsesektoren

* m.m

Her kan du lese litt mer om COREWISDOM