Anne Gard

    HELHETSTERAPEUT 

 ET LIV I BALANSE 

 

 

 

 

EGO SOM SYKDOM OG KJÆRLIGHET SOM HELBREDELSE

Anne Gard, Gogga og Inger-Cecilie har funnet et felles engasjement gjennom sine erfaringer og noe ukontroversielle syn på livet. Anne Gard og Gogga står godt i seg selv og har en bred og lang erfaring med å jobbe med mennesker som har mistet seg selv på veien. Sammen har de startet et konsept som heter COREWISDOM

Inger-Cecilie har selv erfaring med å jobbe med mennesker, men står fremdeles i en alvorlig spiseforstyrrelse som hun har kjempet med i mange år. I foredraget gir hun publikum et ærlig og sterkt innblikk i denne delen av livet sitt. På denne måten vil Anne Gard og Gogga`s visdom og kunnskap sammen med Cecilie`s historie skape et tydelig bilde og gi en økt forståelse om konsekvensene av et Ego i ubalanse.  

Tematikken lærer oss om Ego; hva det er, hvordan det påvirker oss og hvilken sammenheng og effekt egoet har på den fysiske og metafysiske kroppen. Bli med på en spennende reise i egoet`s opprinnelse og utvikling.

* Hvordan kan du skape deg et liv i balanse ?

* Hvorfor står du fast ?

* Hvorfor er det så vanskelig å ta rette valg og følge sitt indre kompass ?

* Hvordan preges barn og oppvekst av et ubalansert ego ?

* Hva er ID, EGO og SUPEREGO ?

* Forstå hvordan indre konflikter utspiller seg i psyken 

En konfronterende holdning til eget ego kan avsløre dets bedrag og helbredes av kjærlighet.Velkommen til et innsiktsfullt foredrag hvor egoet`s forskjellige masker blir avslørt

 

 

Vi kan også tilby foredrag for grupper og lag på forespørsel for blant annet :   

* Administrasjon og ledelse

* Skole, Lag og organisasjoner 

* Foreldre/foresatte

* Ansatte i helsesektoren

* m.m

Her kan du lese litt mer om COREWISDOM