DITT INDRE LANDSKAP

 

Vi blir stadig påminnet om å ta vare på det ytre miljø og det er viktig. Men hva med vårt eget indre landskap og miljø ?  det er der det hele starter. For det er hvordan vi er, og tenker, som får konsekvenser for det som er rundt oss.

 

Slike ting som feks bitterhet, bekymring, sjalusi, hat og ufred i sinnet gjør at vi påfører oss selv og andre problemer som forurenser. Det ødelegger klimaet i oss og mellom oss mennesker 


Igjennom mindfulness blir du mer kjent med ditt indre landskap, og du lærer å få kontroll over sinnet ditt og du blir fri for stress, slik at man kan ha et rolig avbalansert forhold til seg selv og problemer og hindringer som kan oppstå i hverdagen.

 

Mindfulness er er å hvile i øyeblikket, akkurat her og nå å se det som er, anerkjenne og akseptere det, både lyset og mørket. Det finnes mange typer av mindfulness og avspenningsteknikker. Alle har samme mål om å oppnå indre fred.